• Webbshop och fysisk butik
Fri frakt vid 599:-

Recensioner

Här har vi samlat recensioner av packers och kalsonger till dem. 

Recensionerna är gjorda av Zack för Erubé Romantikbutik. 


Hej! Jag heter Zack, jag är en ftm (female to male) transperson, vilket innebär att jag föddes i en kvinnokropp, men är en man. Jag har sen 2016 sökt efter packers, packer kalsonger, leksaker m.m. anpassade för ftm personer. Men jag har upplevt det som en svårnavigerad djungel att hitta just dessa saker på svenska sidor, eller att kunna få riktiga svar på de frågor jag har haft. Jag har haft turen att träffa Christine på Erubé, som är mån om att alla, oavsett vem man är eller vad man har för läggning, ska få ha ett bra och roligt samliv. Men hon, liksom jag, ser bristen av produkter och leksaker och förstår problematiken. Så i ett samarbete ska vi försöka hitta dom bästa/sämsta produkterna. Jag ser fram emot detta samarbetet och chansen att få till ett bättre utbud på marknaden. 

/Zack


Packing Penis 

4 inch / 10.3 cm

CalExotics Packer Gear 4” Packing Penis 

För mig är det viktigt att jag inte har en för stor bula när jag packar, jag blir alldeles för medveten om att jag har packat vilket i sin tur leder till att jag blir obekväm. Just 4” (10,25cm) passade mig riktigt bra, känns varken för liten eller för stor och jag tycker det både känns och ser ut som att den ”hör till” min kropp när jag tittar mig i spegeln. Jag väger 96kg, är 173cm. Den är lätt att hålla ren, har inte tappat någon passform trots att jag använt den under långa varma dagar i arbetet. Det står på paketet den kommer i att den är ”plushy soft”, och jag tycker att det stämmer bra överens med verkligheten. Jag personligen uppskattar materialet och känslan av den, och den känns inte som ett stånd i kalsongerna, vilket jag upplevt med andra packers. Jag rekommenderar denna packer till både nybörjare och veteraner, den är helt klart prisvärd. 

 Fördelar: 

+ Bra storlek 

+ Bra material 

+ Lagom hård/mjuk 

+ Prisvärd 

 Nackdelar: 

- Finns inga

Boxer Brief with Packing Pouch

CalExotics Packer Gear Boxer Brief with Packing Pouch. 

För mig är det ganska viktigt att kalsongerna sitter bra och är lagom långa i benen när jag ska använda dom. Jag har lite övervikt, och riskerar skavsår på insidan av låren om kalsongerna är för korta eller lätt glider upp under användning. Nu när jag har använt dom av och till under några veckor, så upplever jag fortfarande att de sitter bra, dock ”töjs” materialet något efter en hel dags användande, och mot kvällen så tycker jag att de rullar upp sig lite på benen. Tvättar man dom så finner de tillbaka rätt bra till ”ursprungsläget”, men inte exakt lika som vid absolut första användningen – vilket jag personligen tycker är rätt logiskt och det är ingenting som stör mig. Jag tycker att de sitter bra, håller packern på plats (jag använder mig av en CalExotics Packing Penis 4”). Själva fickan där packern ska vara sitter bra, och jag gillar att den inte är helt fastsydd, utan det känns mer naturligt hur packern följer mina rörelser, som när jag ska ställa mig upp från sittande eller hukar mig, för att sedan resa mig igen. Vi har hundar, så naturligtvis är jag ute och går en del, samt att jag jobbar inom hemtjänsten. Det blir därför mycket att kliva in och ur bilen exempelvis, och packern följer som sagt bra. Tidigare kalsonger jag använt för packing har haft helt fastsydd ficka, och samma rörelser har gjort att min bula flyttats upp en del, känts obekväm och ”stört” då jag varit tvungen att rätta till bulan ofta. Vilket i sin tur därför gjort mig väldigt medveten om att jag har packat. Men med de här kalsongerna har jag däremot varit så bekväm att jag mer eller mindre ”glömt bort” att jag packat, vilket för mig är en otroligt skön känsla. Jag väger 96kg, är 173cm och valde storlek L/XL, vilket jag upplever som en bra storlek för mig just nu. Jag tycker helt klart att detta är bra för dig som är ny med att packa. Dom är prisvärda, sköna och har en riktigt bra ficka att packa i. Jag kommer definitivt att köpa hem fler par.

Fördelar: 

+ Bra passform 

+ Bra längd i benen 

+ Diskreta (helsvarta) 

+ Bra ficka för packern 

+ Prisvärda 

 Nackdelar: 

 - Materialet töjs en del efter en hel dags användande, och kan därför vara störigt om man vill sova med dom på.


Packing Penis  4 inch / 10.3 cm

CalExotics Packer Gear 4” Packing Penis

For me it’s important that I don’t have too big of a bulge when I pack, I get so aware that I’m packing and it makes me uncomfortable. The 4” (10,25cm) worked nicely for me and it doens’t feel too small or too large, and I think it both feels and looks like it belongs to my body when I look at myself in the mirror. I weigh 96kg, am 173cm tall. It’s easy to keep clean, haven’t lost it’s shape even though I’ve used it during long and really hot days at work. It says on the packaging that it’s ”plushy soft”, and I think that’s an accurate description. I personally appreciate the material and the feel of it, and it doens’t feel like a boner in my briefs, which is something I’ve experienced with other packers. I recommend this packer to both the beginner and the experienced user, and it’s really priceworthy.

Pros: 

+ Good size

+ Good material

+ Just right in softness/hardness

+ Priceworthy

Cons: 

 - There is none

Boxer Brief with Packing Pouch

CalExotics Packer Gear Boxer Brief with Packing Pouch. 

For me it’s important that my briefs fits well and that the legs on the briefs are long enough when I use them. I’m a bit overweight and I risk getting abraisons on the inside of my thighs if the legs are too short or tend to curl up while using them. Now that I’ve used them for a bit during a few weeks, my experience is that they do have a nice fit, however the material tends to stretch during a whole day of use and towards the evening the legs curl up a bit. If I wash them they go back to what they where from the beginning, but not exactly as when they where new – which from my point of view is logical and it doesn’t bother me. I think they fit well and they hold the packer in place (I am using a Calexotics Packing Penis 4”). The pouch for the packer sits well and I like that it isn’t sewn into place, so it feels more natural how the packer moves with my body, like when I’m standing up from sitting down or from a crouching position to standing again. We’ve got dogs, so ofcourse I’m out and walking a fair bit, and I work for the home care service. Therefore I move a lot in and out of cars for example, and the packer follows nicely. Other packing briefs I’ve used have had a sewn into place pocket for the packer, and the same movements have made my bulge move up a bit, been uncomfortable and disturbed me as I’ve had to correct my packer, and made me very aware that I’m packing. However with these briefs I’ve been so comfortable that I’ve more or less forgotten that I’ve packed, which for me is a very nice feeling. I weigh 96kg, am 173cm tall and chose L/XL, which I experience as a good size for me now. I really think that this is a good option for you who is a beginner at packing. They are priceworthy, feels nice and have a really good pocket for the packer. I will definitely buy more pairs of these.

Pros: 

+ Nice fit 

+ Good length for the legs

+ Discreet (all black)

+ Good pocket for the packer

+ Priceworthy

 Cons: 

 - The material gets stretched after a whole days use, and can be bothering if you wish to sleep with them on.